Category Archives: TED

Когато институцията се явява преграда

Институциите мразят да им се казва, че пречат. Първото, което се случва, когато един проблем стане институционален, е че основната цел на институцията веднага се променя от изначалната към самосъхранение. А важността на реалната й цел рязко пада. И когато на институциите се каже, че пречат, и че има други начини да се координира стойността, реакцията им наподобява стадиите на Кюблер-Рос – етапите на скърбене, през които минаваме: отричане, гняв, пазарене, приемане. Повечето от кооперативните системи днес още не са достигнали до фазата на приемането. Много институции са още във фазата на отричането, но напоследък виждаме и много гняв и пазарене.

Ето ви чудесен малък пример от тези дни: Във Франция автобусна компания съди хора, направили свой автопарк (carpool – споделено пътуване), защото тяхното координиране с цел общото благо, ги лишава от приходи.

(из TED лекция на Clay Shirky, 2005 г.)