Category Archives: Избрани цитати

The teachings of Ebenezum

Some lovely quotes from the books of Ebenezum, by Craig Shaw Gardner.

ONE

A wizard is only as good as his spells,’ people will often say. It is telling, however, that this statement is only made by people who have never been wizards themselves.

Those of us who have chosen to pursue a sorcerous career know that a knowledge of spells is only one small facet of the successful magician. Equally vital are a quick wit, a soothing tongue, and, perhaps most important, a thorough knowledge of back alleys, underground passageways, and particularly dense patches of forest, for those times when the spell you knew so well doesn‘t quite work after all.” Continue reading

Когато институцията се явява преграда

Институциите мразят да им се казва, че пречат. Първото, което се случва, когато един проблем стане институционален, е че основната цел на институцията веднага се променя от изначалната към самосъхранение. А важността на реалната й цел рязко пада. И когато на институциите се каже, че пречат, и че има други начини да се координира стойността, реакцията им наподобява стадиите на Кюблер-Рос – етапите на скърбене, през които минаваме: отричане, гняв, пазарене, приемане. Повечето от кооперативните системи днес още не са достигнали до фазата на приемането. Много институции са още във фазата на отричането, но напоследък виждаме и много гняв и пазарене.

Ето ви чудесен малък пример от тези дни: Във Франция автобусна компания съди хора, направили свой автопарк (carpool – споделено пътуване), защото тяхното координиране с цел общото благо, ги лишава от приходи.

(из TED лекция на Clay Shirky, 2005 г.)

Военна повинност (есе, Рон Пол)

Преписвам това есе на Рон Пол, което разглежда военната повинност – вкл. това, което наричаме казарма. Нямам по-добър отговор на нашумялата статийка за това, че липсата на казарма е убила истинските мъже в България.

***

Военна повинност

Кой е този, който разполага с мен и собственото ми тяло – аз ли? Отговорът е да.  Той стъпва на убеждението, че ние като общество и държава сме отхвърлили робството. Заявили сме го открито: робството е неморално. По същия начин моралният закон би трябвало да е напълно достатъчен, за да се забрани на държавата да насилва определени личности да служат принудително в армията с цел тя да води войни срещу някакъв враг – бил той реален или имагинерен. Continue reading

Бъфет за някои ефекти върху цялата индустрия

“Очакваната печалба от инвестициите в текстилния бизнес беше илюзорна. Много от конкурентите ни както в страната, така и в чужбина предприемаха същите разходи. И когато достатъчно на брой компании правят едно и също, техните намалени разходи стават основа за намаление на цените в рамките на цялата индустрия.”

Краят на невежеството

“Когато бъдат подложени на многократни и неизбежни за тях шокови изживявания, плъховете развиват такова чувство за безпомощност, че не правят опити да избягат дори ако клетката им е отворена.”

“Познавам много хора, които искрено се тревожат какъв свят ще завещаем на децата си – и въпреки това пазаруват, шофират и се хранят така, сякаш ресурсите на планетата са неизчерпаеми – може би защото в детството си са научили, че няма те да са тези, които ще вникват в същността на проблемите и с умелите си действия ще намерят изход от ситуацията. Било е толкова отдавна, че дори не помнят кога са получили този урок. И не виждат смисъл да питат приятелите си, защото те също нищо не разбират, а идеята да поумуват заедно не въодушевява никого…”

“Има една все по-многобройна прослойка от университетски преподаватели, които не са учени, но са подложени на огромен натиск да представят наукообразни теории и резултати. Факултетите би трябвало да поощряват педагозите да пишат добре, а не да се опитват да звучат ерудирано или академично, като използват страдателен залог, субстантивни словосъчетания и глаголи с латински произход”

“Не съм чувал педагог да твърди, че несигурните в интелекта си ученици могат лесно да се справят в училище. Затова се учудвам, че никоя програма по математика в държавната образователна система не отчита сериозно ролята на увереността. Щом е по-вероятно децата да успеят там, където се чувстват способни, струва ми се логично опитът да развием техния потенциал да започва с упражнение за увереност.”

Джон Майтън, “Краят на невежеството”

Минималната надница в Америка :)

“…И когато шефовете не успели да съберат достатъчно бедна работна ръка от Европа, с чиято помощ да разработват богатите ресурси на Америка, те обърнали ведър взор към Африка. Работната сила заприиждала и те започнали да й дават минималната работна надница – паница вкисната манджа.
Сега, когато робството вече е премахнато, минималната работна надница за отвратителна работа е точно толкова, че да стигне за паница вкисната манджа на ден”

из “Безкрайността на човешката простотия”, Боб Фенстър

Уорън Бъфет за “институционалния императив”

Чърчил някога е казал: “Вие изграждате къщите си, а след това те изграждат вас.”

На база на сравнението Бъфет описва действието на институционалния императив по следния начин:

“Като че ли управлявана от Първия закон на движението на Нютон, институцията се съпротивлява на всеки опит за промяна на посоката й на движение; с разрастването на предприятието се материализират корпоративни проекти или придобивания с цел да “засмучат” допълнителни фондове; всеки бизнес, който се нуждае от лидер, независимо колко е несъстоятелен, бива бързо снабден с подробни изчисления за възвръщаемост и стратегически проучвания от своите поддръжници; и поведението на равностойни компании, независимо дали те се разрастват, придобиват, създават схеми за компенсации на служителите и каквото и друго да правят, ще бъде имитирано без влагане на всякакъв смисъл.”

Той добавя:

“В бизнес училището никой не ми подсказа нищо за съществуването на институционалния императив, а аз не го подразбирах интуитивно, когато навлязох в света на бизнеса. Тогава мислех, че почтените, интелигентни и опитни мениджъри автоматично вземат рационални бизнес решения…”

(из “Истинският Уорън Бъфет”, Джеймс О’Лъфлин)

Безсмислиците

(всяка прилика със съвременни лица и събития е напълно случайна)

“Понякога ми се иска да направя каталог от пълни безсмислици, от мегаломански фрази, от ужасно неинтелигентни изрази на всички тия бивши и днешни божества. Но пък си мисля, че режимът съзнателно настояваше да повтаряме глупости, просто за да убие и последната съпротива на собственото достойнство…”
Георги Марков

Промяната

“Когато социалната промяна започне, тя не може да бъде върната обратно. Не може да направите отново неграмотен човека, който се е научил да чете. Не можете да унижите човек, който чувства, че има достойнство. Не можете да потискате хора, които вече не се страхуват. Ние видяхме бъдещето и бъдещето ни принадлежи.”

Сезар Чавес