Monthly Archives: May 2014

Уорън Бъфет за “институционалния императив”

Чърчил някога е казал: “Вие изграждате къщите си, а след това те изграждат вас.”

На база на сравнението Бъфет описва действието на институционалния императив по следния начин:

“Като че ли управлявана от Първия закон на движението на Нютон, институцията се съпротивлява на всеки опит за промяна на посоката й на движение; с разрастването на предприятието се материализират корпоративни проекти или придобивания с цел да “засмучат” допълнителни фондове; всеки бизнес, който се нуждае от лидер, независимо колко е несъстоятелен, бива бързо снабден с подробни изчисления за възвръщаемост и стратегически проучвания от своите поддръжници; и поведението на равностойни компании, независимо дали те се разрастват, придобиват, създават схеми за компенсации на служителите и каквото и друго да правят, ще бъде имитирано без влагане на всякакъв смисъл.”

Той добавя:

“В бизнес училището никой не ми подсказа нищо за съществуването на институционалния императив, а аз не го подразбирах интуитивно, когато навлязох в света на бизнеса. Тогава мислех, че почтените, интелигентни и опитни мениджъри автоматично вземат рационални бизнес решения…”

(из “Истинският Уорън Бъфет”, Джеймс О’Лъфлин)