Monthly Archives: January 2014

Промяната

“Когато социалната промяна започне, тя не може да бъде върната обратно. Не може да направите отново неграмотен човека, който се е научил да чете. Не можете да унижите човек, който чувства, че има достойнство. Не можете да потискате хора, които вече не се страхуват. Ние видяхме бъдещето и бъдещето ни принадлежи.”

Сезар Чавес

Навици

“В ранно детство можете да предадете на децата си основите на богатството или бедността, работливостта или безделието, доброто или злото, благодарение на навиците, които създавате у тях. Тогава ги научете на правилните навици и тяхното бъдеще ще бъде осигурено.”

Лидия Сигърни

Митовете

“Най-големият враг на истината най-често не е лъжата – преднамерена, скалъпена и невярна, а митът – настойчив, убедителен и нереален. Вярата в митовете създава комфорта да имаш мнение, без да си причиниш дискомфорта да мислиш.”

Джон Кенеди