Защо глобите за скоби и паяци от ЦГМ са незаконни

Определената от СОС цена за глобата със скоба и паяк противоречи на закона. Защо и как се получава това?

Общинското дружество ЦГМ (Център за Градска Мобилност) извършва определени дейности. Сред тях, тъй като е упълномощен, влизат поставянето на скоби и репатрирането на неправилно паркирани автомобили. ЦГМ извършва това по цени (обърнете внимание на думата, тя е важна), определени в наредба от Столичен общински съвет.

И така, ЦГМ работи по определени цени, указани в наредба от СОС. В правния мир обаче съществува йерархия на нормативните актове, ясно указана в Административно-процесуалния кодекс. Под международните актове и под Конституцията стоят законите, а наредбите са под законите. При това никой нормативен акт не може да противоречи на акт от по-висока степен:

Чл. 5. (1) Когато постановление, правилник, наредба, инструкция или друг подзаконов нормативен акт противоречи на нормативен акт от по-висока степен, прилага се по-високият по степен акт.”

Кой закон се занимава с превозните средства, движението и паркирането им? Това е Законът за Движение по Пътищата. Там ясно се казва:

“Чл. 167 т. 2. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г.) използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;”

В споменатия чл. 99 се казва, че общинският съвет определя цената за паркиране, но никъде не се споменава той да определя цената за задържане на превозното средство (чрез скоба или паяк). Поради това всяка цена, различна от разходите за прилагане на техническото средство, т.е. себестойността на това, се явява незаконна.

Въпроса със самите цени ще го разгледам допълнително в отделна статия, тъй като и той е повече от съмнителен (от ЦГМ обявиха, че себестойността за репатриране им била над 120 лв, докато всяка частна фирма за пътна помощ може да ви премести колата от всяка до всяка точка на София за 50-60 лв, което включва не само разходите, а и печалбата им). Подозирам както надписване на разходите, така и занижаване на броя на отчетените нарушения – дори и аз съм бил вдиган от паяк без да получа фиш за нарушение след това. От януари до ноември 2021 г. по информация в пресата, паяците са вдигнали 32 107 коли. Това прави по около 35-36 000 коли годишно. Допускайки, че са 36 000, при около 24 раб. дни на паяците и 13 паяка на ден в София, това прави ~125 репатрирани коли на ден или по около 9 коли дневно на паяк. Личните ми наблюдения са, че сякаш репатрират повече коли от една на час 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.